Konkurs na formę upamiętnienia 700-lecia lokacji Kamienia

Celem konkursu jest obiekt upamiętniający 700-lecie lokacji wsi Kamień, założonej na prawie niemieckim w 1319 roku ‒ co potwierdza zachowany do dzisiaj akt.

Tak długa i udokumentowana historia napawa dumą wszystkie osoby związane z tą miejscowością i każe im patrzeć z nadzieją, ale i troską na zmiany zachodzące w jej charakterze. Wieś bowiem znajduje się w szczególnym momencie zmian społecznych ‒ dokonało się prawie całkowite odejście od pracy na roli jako źródła utrzymania na rzecz innych aktywności wynikających z bliskiego sąsiedztwa dużych miejskich ośrodków Śląska i przede wszystkim Krakowa. Skutkuje to zmianą standardów i sposobów życia, co pociąga za sobą zmiany przestrzenne – konieczne, lecz niebezpieczne, co jest dotkliwie widoczne w niedalekim sąsiedztwie – spauperyzowane, na poły podmiejskie tereny, ulegające dewastacji poprzez przeskalowaną chaotyczną zabudowę, składowiska i wysypiska powstające na niezabudowanych kiedyś terenach.

Na szczęście mieszkańcy wsi, w większości ciągle związani z nią od wielu pokoleń, świadomi są piękna historycznych założeń przestrzennych będących w specjalnych relacjach z otaczającym krajobrazem i nie chcą go utracić, potrzebują jednak nowego pomysłu na zabudowę zgodną z obecnym modelem życia. Jakie powinny być ramy życia odpowiadające współczesnym potrzebom? Pełna odpowiedź na to pytanie w postaci planu i jego przestrzennego modelu przerasta ramy tego konkursu, ale organizatorzy oczekują i głęboko wierzą, że uczestnicy przedstawią kompozycję zabudowy porządkującą stan istniejący, szanującą jej mieszkańców, historię i środowisko naturalne, a obiekt upamiętniający lokację będzie do tej kompozycji należał.

Kurator Konkursu
arch. Kazimierz Łatak

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że 30 września 2019 r. odbyło się oficjalne ogłoszenie wyników konkursu.

Wyniki konkursu

I nagroda (realizacyjna):

4 000,00 zł – Mikołaj Niewęgłowski, ul. Sosnowa 34, 05-822 Milanówek

II nagroda:

2 000,00 zł – Michał Kołodziej, ul. Pod Fortem 2/7, 31-302 Kraków

Wyróżnienie:

1 000,00 zł – Michał Pieczka, ul. Oświęcimska 58 D, Gorzów, 32-660 Chełmek

Wyróżnienie specjalne:

1 000,00 zł – Michał Karol, 165 Rue d’Aguesseau, 92100 Boulogne-Billancourt, Francja

Podziękowania

Dziękujemy Jury konkursowemu, Towarzystwu Przyjaciół Kamienia, oddziałowi krakowskiemu SARP oraz właścicielom „Hotelu Pod Wawelem” za zaangażowanie, poświęcony czas oraz wsparcie w przeprowadzeniu konkursu na każdym z jego etapów i w każdej z koniecznych form.

Konkurs na formę upamiętnienia 700-lecia lokacji Kamienia

Organizator:

Towarzystwo Przyjaciół Kamienia

Jury:

dr arch. Piotr Lewicki
prof. arch. Ewa Kuryłowicz
prof. Kazimierz Łatak CRL
arch. Zbigniew Maćków
arch. Władysław Świadek
artysta rzeźbiarz Wiesław Pastuła

Termin składania prac:

20.09.2019, od 10.00 do. 15:00

Miejsce składania prac:

SARP Oddział Kraków, Plac Szczepański 6

Nagrody:

I (realizacyjna)
II
III

4 000 zł
2 000 zł
1 000 zł

Dokumenty do pobrania

I nagroda
II nagroda
Wyróżnienie
Wyróżnienie specjalne
Regulamin
Załącznik F1
Załącznik F2
Załącznik F3
Załącznik M1
Załącznik M2
Załącznik M3
Załącznik M4

Odpowiedzi na dotychczasowe pytania

Treść pytań i odpowiedzi została zanonimizowana, pozbawiona zwrotów grzecznościowych, odniesień i porównań niebędących częścią zadawanych pytań czy innych elementów charakterystycznych dla konwersacji, a nie wnoszących zmian w treści zadawanego pytania czy udzielanej odpowiedzi.
Zwracam się z prośbą o informację dotyczącą bibliografii związanej z konkursem autorstwa prof. Kazimierza Łataka (wymienionych w załączniku M2). Czy autor zostawił do wiadomości organizatora konkursu informację gdzie lub w jaki sposób można nabyć powyższe tytuły?
AD 1: Książki można nabyć przez Towarzystwo Przyjaciół Kamienia – dwie pierwsze pozycje autorstwa prof. K. Łataka z podanej bibliografii są do nabycia w ograniczonym zakresie, dwie ostatnie są dostępne w dużej liczbie. W celu ustalenia szczegółów proszę o kontakt z przedstawicielką Towarzystwa Przyjaciół Kamienia, Marią Figą.
Piszę […] odnośnie konkursu na formę upamiętnienia 700-lecia lokacji Kamienia. W dokumentach możliwych do pobrania ze strony w załączniku M2 znajduje się tylko spis opracowań wsi Kamień, natomiast nigdzie nie mogę znaleźć treści samych opracowań. Czy mógłbym prosić o udostepnienie wspomnianych opracowań?
AD 2: Książki można nabyć przez Towarzystwo Przyjaciół Kamienia – dwie pierwsze pozycje autorstwa prof. K. Łataka z podanej bibliografii są do nabycia w ograniczonym zakresie, dwie ostatnie są dostępne w dużej liczbie. W celu ustalenia szczegółów proszę o kontakt ze współautorką jednej z publikacji i przedstawicielką Towarzystwa Przyjaciół Kamienia, Marią Figą. Nie są one niestety dostępne on-line.
[…] Gdzie znajdę wskazane w załączniku M.2 teksty: OPRACOWANIA DOTYCZĄCE WSI KAMIEŃ I. Kazimierz Łatak CRL, Maria Figa, Kamień Zapis najważniejszych wydarzeń z dziejów wsi; II. Kazimierz Łatak CRL, Kamień studium z dziejów wsi i parafii; III. Kazimierz Łatak CRL, Przywilej lokacyjny wsi Kamień. Pivilegium villae Kamień; IV. Kazimierz Łatak CRL, Przywileje, prawa i dokumenty podkrakowskiej wsi Kamień. Czy organizatorzy posiadają teksty w wersji cyfrowej? Czy jest możliwe ich udostępnienie?
AD 3: Książki można nabyć przez Towarzystwo Przyjaciół Kamienia - dwie pierwsze pozycje autorstwa prof. K. Łataka z podanej bibliografii są do nabycia w ograniczonym zakresie, dwie ostatnie są dostępne w dużej liczbie. Niestety książki nie są dostępne w wersji cyfrowej.
Jestem zainteresowana udziałem w konkursie Kamień i chciałabym się dowiedzieć czy jako architekt z dyplomem francuskim […] i architekt krajobrazu ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie […] mogę w nim uczestniczyć.
AD 4: Tak, oczywiście - zachęcamy do udziału w naszym konkursie.
Czy istnieje możliwość, aby przesłali Państwo mapkę "Kamień_1000", na której są zaznaczone proponowane lokalizacje i widoki, czystą (bez tych zaznaczeń) w jpg lub dwg?
AD 5: Istnieje możliwość przesłania tej mapy w formacie jpg [w załączniku].
Mam pytanie odnośnie opracowań zawartych w załączniku M2. Czy istnieje możliwość publikacji powyższych na stronie konkursu?
AD 6: Książki można nabyć przez Towarzystwo Przyjaciół Kamienia, niestety nie w formie publikacji cyfrowej – dwie pierwsze pozycje autorstwa prof. K. Łataka z podanej bibliografii są do nabycia w ograniczonym zakresie, dwie ostatnie są dostępne w dużej liczbie.
Chciałabym dopytać gdzie dokładnie będzie usytuowany obiekt?
AD 7: Zgodnie z warunkami konkursu decyzja o usytuowaniu obiektu należy do startującego.
Czy pomnik można zlokalizować w innym miejscu niż zostało to pokazane na mapie w postaci czerwonego prostokąta (A-F)?
AD 8: Tak, organizatorzy jak najbardziej dopuszczają taką możliwość.
Skoro na zabudowę wsi składają się głównie domy jednorodzinne oraz prywatne posesje, to jakich rozwiązań urbanistycznych oczekują organizatorzy konkursu? Czy chodzi tylko o wpisanie nowego pomnika w istniejącą kompozycję czy o ingerencję w tę kompozycję?
AD 9: Zgodnie z punktem I załącznika M1 do Regulaminu Konkursu: „…obiekt (ma) stanowić część kompozycji wsi w jak najszerszym zakresie przestrzennym i kulturowym”.
Jak można uzyskać dostęp do źródeł historycznych na temat historii wsi lub informacji na jej temat, np. publikacji prof. Kazimierza Łataka CRL?
AD 10: Książki można nabyć za pośrednictwem Towarzystwa Przyjaciół Kamienia. W celu ustalenia szczegółów proszę o kontakt ze współautorką jednej z publikacji i przedstawicielką Towarzystwa Przyjaciół Kamienia, Marią Figą.
Piszę w sprawie konkursu na wykonanie rzeźby upamiętniającej 700-lecie lokacji kamienia. W regulaminie nie ma informacji dotyczącej przypuszczalnej kwoty przeznaczonej na realizację założenia a jest to jedna z istotniejszych informacji, ponieważ inaczej będzie wyglądać projekt rzeźby mieszczący się w budżecie 10 tysięcy a inaczej będzie wyglądać realizacja za 100 000. Zależy mi, aby jak najlepiej spełnić Państwa wymogi i oczekiwania co do wyglądu wykonanego projektu, dlatego bardzo proszę o informacje na ten temat.
AD 11: Wszystkie oczekiwania organizatorów są zawarte w punkcie 4.1.1. Regulaminu – Kryteria oceny prac konkursowych, w których to kryteriach określono, że "preferowane są skromne warunki realizacji".
Kolejne pytanie co do regulaminu to prośba o rozwinięcie wielkości, skali projektu. Jest to m2 w postaci rzeźby, jak natomiast rozumieć kolejną część, tj. 4/6 m całego założenia. Czy dotyczy to zagospodarowania przestrzennego przy stricte samej rzeźbie która ma mieścić się w wymiarach m2? Czy właściwie cała koncepcja rzeźbiarska może zajmować w sumie 4/6 m?
AD 12: W zakresie drugiego z pytań organizator konkursu prosi, by był spełniony warunek nr II z załącznika M1: "- powierzchnia obiektu: maksymalnie 1 m2; - powierzchnia założenia koniecznego do zrealizowania wraz obiektem: maksymalnie 4 m2; - wysokość maksymalna: 3 m”.
Kwota ma bardzo istotne znaczenie przy wycenie projektu, przy doborze materiału i tak dalej. Czy mam rozumieć, że głównym kryterium przy wyborze projektu nie będzie jego jakość a cena? Im taniej, tym lepiej? Chciałabym jednak poznać jakąś górną granicę […].
AD 13: Oczywiście nie cena, a jakość będzie decydująca, lecz organizatorzy zwracają uwagę na propozycje rozsądne - odpowiednie co do miejsca, skali oraz możliwości ekonomicznych zaangażowanych osób. Oczywiście oczekiwane są propozycję niesubstandardowe, niemniej adekwatne do rangi przedsięwzięcia.
Czy […] wymagają Państwo zagospodarowania przestrzeni wokół projektu? Czy w takim wypadku ma być to również uwzględnione w kosztorysie.
AD 14: Tak, takie zagospodarowanie przestrzeni wokół projektu prosimy uwzględnić w kosztorysie.
Proszę o podanie źródła załącznika nr 3 - F3: Pokwitowanie złożenia pracy konkursowej przedkładane wraz z pracą konkursową […].
AD 15: To niedopatrzenie organizacyjne - załącznik F3 dołączony.
[…] Proszę określić czy owinięcie streczem zestawu: plansza, opis, zamknięta koperta i nadanie w tekturowym opakowaniu zbiorczym spełnia wymagania regulaminu [przywołano zapis p. 3.2.3. regulaminu]?
AD 16: Przedstawiony sposób pakowania jest jak najbardziej w porządku.
Zadanie konkursowe I. Określone zostały następujące wytyczne dotyczące obiektu: - powierzchnia obiektu: maksymalnie 1 m2; - powierzchnia założenia koniecznego do zrealizowania wraz obiektem: maksymalnie 4m2; - wysokość maksymalna: 3 m. Proszę o uszczegółowienie parametru: powierzchnia obiektu 1m2 Czy mierzymy ją po rzucie = przekroju poziomym na wysokości 1m, w widoku z lotu ptaka lub inne ?
AD 17: Określenie maksymalnej powierzchni obiektu i założenia miało za zadanie jedynie nakreślenie skali przedsięwzięcia.
[…] zgodnie ze wskazanym punktem [przywołano zapisy p. 1.2.2. oraz 1.2.5. Regulaminu] podnoszę pytanie o sposób wglądu do zbiorczej listy pozostałych odpowiedzi na zapytania do Regulaminu.
AD 18: Bardzo dziękujemy za wnikliwe zapoznanie się z regulaminem i zwrócenie uwagi na kwestię dostępności wszystkich pytań i odpowiedzi. Odpowiedzi na wszystkie pytania były na bieżąco przekazywane pytającym, zostaną umieszczone na stronie, zgodnie z zamierzeniem organizatorów pojawią się na niej przed końcowym terminem ich zadawania i będą uzupełniane o pytania spływające w kolejnych dniach.
Czy dysponujecie możecie udostępnić mapę formatu dwg obszaru określonego na załączniku? I w linku do zdjęcia google maps https://www.google.com/maps/@50.0151609,19.5870562,3a,75y,253.96h,72.9t/data=!3m6!1e1!3m4!1se9EcO3bA6Dc95DVlTlcXJg!2e0!7i13312!8i6656
AD 19: Staramy się wychodzić na przeciw wszystkim prośbom kierowanym przez zainteresowanych konkursem, jednak organizator dysponuje jedynie mapami, które znajdują się w warunkach konkursu. Posiadamy dodatkowo "czystą" wersję, bez naniesionych zaznaczeń (w formacie jpg) mapy dostępnej na stronie konkursu (mapa "Kamień_1000"), którą to mapę również zamieścimy na stronie.
[…] Proszę określić czy owinięcie streczem zestawu: plansza, opis, zamknięta koperta i nadanie w tekturowym opakowaniu zbiorczym spełnia wymagania regulaminu [przywołano zapis p. 3.2.3. regulaminu]?
AD 20: Proszę traktować podane w regulaminie wymiary jako parametry określające skalę obiektu i otoczenia - powierzchni założenia.
Proszę o sprecyzowanie definicji _powierzchni założenia koniecznego do zrealizowania wraz z obiektem_. Czy możliwe jest usytuowanie obiektu o powierzchni 4 m2 ponad powierzchnią ziemi?
AD 21: Myślano o obiekcie na płaszczyźnie (powierzchni), inne rozwiązania będą poddane analizie jury pod kątem spełnienia warunków konkursu, a przede wszystkim jakości.
Czy ingerencja w materiał podłoża jest uznawana za część obiektu? Czy podłoże obiektu należy zaliczyć do powierzchni obiektu czy powierzchni założenia.
AD 22: W założeniu organizatorów myślano o obiekcie na płaszczyźnie (powierzchni), inne rozwiązania będą poddane analizie jury pod kątem spełnienia warunków konkursu, a przede wszystkim jakości.
Czy obszar objęty ingerencją w teren (kształtowanie nachylenia, obniżenie/podwyższenie terenu) zalicza się do powierzchni założenia koniecznego do zrealizowania?
AD 23: Myślano o obiekcie na płaszczyźnie (powierzchni), inne rozwiązania będą poddane analizie jury pod kątem spełnienia warunków konkursu, a przede wszystkim jakości.
Czy jest określna maksymalna długość i szerokość obiektu?
AD 24: Proszę traktować podane w regulaminie wymiary jako parametry określające skalę obiektu i otoczenia - powierzchni założenia.
Czy maksymalna wysokość jest wielkością względną (mierzoną od zastanej linii terenu) czy bezwzględną? [dołączono załącznik w formie szkicu]
AD 25: Pozostawiamy to decyzji projektanta.
Czy zaznaczone czerwonym kolorem potencjalne lokalizacje są jedynymi dozwolonymi?
AD 26: Zgodnie z warunkami konkursu nie są to jedyne dozwolone lokalizacje obiektu.
Plansza 100x70 cm jest za mała żeby przedstawić na niej plan zabudowy całej wsi w skali 1:500. Czy należy rozumieć że skala ta jest przeznaczona do prezentacji tylko wybranego obszaru wsi z obiektem upamiętniającym?
AD 27: Tak, to właściwy tok rozumowania.
Czy są Państwo w posiadaniu zdjęć obszaru F i więcej zdjęć obszaru C?
AD 28: Staramy się wychodzić na przeciw wszystkim prośbom kierowanym przez zainteresowanych konkursem, jednak nie posiadamy większej liczby zdjęć. Ze swojej strony możemy zachęcić i zachęcamy do wizji lokalnej.
Czy te słowa z Regulaminu: „organizatorzy oczekują i głęboko wierzą, że uczestnicy przedstawią kompozycję zabudowy", „Koncepcję zagospodarowania terenu przedstawiającą kompozycję wsi lub jej fragmentu wraz z obiektem będącym tematem konkursu..." oznaczają że poza projektem obiektu/formy upamiętniającej, uczestnik powinien przedstawić koncepcję zabudowy obiektami kubaturowymi?
AD 29: Tematem konkursu jest obiekt - przedstawienie kompozycji wsi lub jej fragmentu nie jest obowiązkowe.